Strona główna
Parenting
Tutaj jesteś

Czym jest wychowanie? Charakterystyka najczęstszych metod wychowawczych.

20 października 2022 metody wychowawcze


Jakie są metody wychowawcze oraz jak je stosować? W końcu wychowanie jest to proces, w którym wychowawca wpływa na wychowanka. Celem tego procesu jest w głównej mierze ukształtowanie człowieka w aspektach fizycznych, moralnych i umysłowych. Ogólnie rzecz biorąc wychowanie to zjawiska związane z oddziaływaniem społecznych i przyrodniczych środowisk na człowieka, które kształtują jego zachowanie, osobowość i tożsamość, a także postawy. Proces ten nie trwa krótko, ponieważ jest wieloletni. Wychowanie przede wszystkim wpływa na sferę emocjonalną, kulturalną, społeczną, intelektualną i moralną dziecka.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są rodzaje metod wychowawczych
  • jak wyglądają poszczególne metody

Metody wychowawcze

Katalog metod wychowawczych jest rozbudowany i różnorodny. Wymienia się metody wpływu osobistego, wpływu sytuacyjnego, a także wpływu społecznego.

Najczęstszymi metodami wychowawczymi są:

a) Modelowanie;
b) Nagrody i kary;
c) Metody zadaniowe;
d) Dyskusja i wyjaśnianie;
e) Dostarczanie wiedzy i ćwiczenia;
f) Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty;

Opis metod wychowawczych

metody wychowawcze

Modelowanie jest prostą metodą wychowawczą. Jej głównym założeniem jest wskazywanie dziecku odpowiednich zachowań. Dzieci bardzo chętnie naśladują dorosłych, identyfikują się z nimi i są bezkrytyczne wobec rodziców. Modelowanie tyczy się każdego z aspektów życia.

Kary i nagrody są metodą, która wywodzi się z psychologii behawiorystycznej. Metoda ta polega na nagradzaniu swoich pociech, aby pozytywne zachowanie utrwaliły się w nich na dobre. Taką nagrodą może być nowa zabawka, słodycze lub zabranie dziecka np. na wesołe miasteczko, lub zwyczajne pogłaskanie po głowie. Nagrody muszą dominować nad karami. Jeżeli dziecko zawini złym zachowaniem, należy je ukarać. Przed nałożeniem kary na dziecko, trzeba mu dokładnie wytłumaczyć, co złego zrobiło i dlaczego zostaje ukarane. Kary nie mogą być zbyt surowe. Wyklucza się i wręcz zabrania się używania przemocy cielesnej i psychicznej na dziecku, ponieważ takie karanie uczy dzieci agresji. Jedną z kar może być np. zakaz spożywania słodyczy przez określony czas, czy ograniczenie oglądania bajek.

Metody zadaniowe są metodą, która przedstawia dzieciom sytuację życiową wymagającą pewnych działań i wysiłków, aby osiągnąć pewien cel. Pociechy dzięki takim zadaniom nauczą się negocjacji, konstruktywnej komunikacji, a także akceptacji norm społecznych. Podejmą określone role społeczne, rozwiążą konflikty i wzbogacą swoje umiejętności interpersonalne.

Dyskutowanie i wyjaśnianie jest bardziej przeznaczone dla starszych dzieci. Jest to dyskusja podjęta pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Rozmowa powinna opierać się na zasadach partnerskich. Rodzic oczywiście nie może dominować nad dzieckiem, a obydwie strony powinny wysłuchać siebie i przeanalizować argumenty postawione przez obydwie strony.

Dostarczanie wiedzy i ćwiczenie jest metodą wychowawczą, która przygotowuje dziecko do odpowiedniego zachowania w danej sytuacji. Aby taka reakcja się powtarzała regularnie, to należy ją ćwiczyć i powtarzać oraz instruować dziecko.

Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty to metoda, w której rodzice nade wszystko wyrażają akceptację lub brak akceptacji dla pewnych zachowań dziecka. Zachęcają dziecko do odpowiednich zachowań i zniechęcają do niewskazanych zachowań.

Jak przedłużyć paznokcie

Redakcja agusiowo.com.pl

"Agusiowo" to serwis internetowy, który poświęca się tematom związanym z parentingiem, opieką nad dziećmi, dietą, zdrowiem oraz domem. Redakcja ta oferuje rodzicom praktyczne porady, inspirujące artykuły oraz informacje na temat wychowywania dzieci, dbałości o zdrowie i odpowiednie odżywianie. Zespół redakcyjny "Agusiowo" składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie wychowania dzieci, dietetyki, zdrowego stylu życia oraz domowych porządków, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc rodzicom w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami i stworzeniu harmonijnej atmosfery w domu. Celem redakcji "Agusiowo" jest nie tylko dostarczanie rodzicom praktycznych wskazówek i narzędzi, ale także inspirowanie do tworzenia bliskich i wspierających relacji z dziećmi oraz promowanie zdrowego stylu życia i harmonii w domu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Wodorowe oczyszczanie twarzy
Obozy młodzieżowe
żłobek od ilu lat

Jesteś zainteresowany reklamą?